Wat wij als school bieden

CBS De Wegwijzer is een goede, gezellige protestants-christelijke basisschool met mooie en moderne faciliteiten.
Wij zijn trots op de vele sterke kanten van ons onderwijs en vatten graag enkele punten voor u samen.
Kanjerschool
Wij werken met lessen vanuit de Kanjertraining, een methode die gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
In onze omgang met elkaar willen wij laten zien dat wij kinderen van God zijn. Dat geldt voor leerkrachten (voorbeeldfunctie) en leerlingen.
Als school willen we aanspreekbaar zijn op de omgang met God en de omgang met elkaar! 
Lees HIER meer over de Kanjertraining op onze school. 


Chromebook & iPad
Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit. ICT en Social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. 
Ons onderwijs gaat mee met de tijd. De kinderen in de bovenbouw (groep 5-8) werken vaak op Chromebooks met methoden en programma's waarmee kennis en vaardigheden op een inspirerende manier worden aangeleerd.
De kinderen in groep 3-4 werken regelmatig op iPads en ook in de kleutergroep worden educatieve spellen op de iPad aangeboden.

Engels vanaf groep 1
Wij starten bewust met Engels in de kleutergroepen. Uw kind leert op een leuke wijze verschillende Engelse woorden en zinnen. In de onderbouw gaat dit spelenderwijs: uw kind leert Engelse liedjes en rijmpjes en raakt zo al vroeg vertrouwd met deze taal. In groep 1 t/m 8 wordt de methode "Take it Easy" gebruikt.
 
Meer- en minder begaafdheid
Wij werken volgens het Handelingsgericht werken-model (HGW) waarbij in de groep aandacht is voor leerlingen die de reguliere stof volgen, maar ook structureel aandacht is voor leerlingen die extra uitleg of juist extra uitdaging nodig hebben. Voor de meer begaafde leerlingen is het daarnaast ook mogelijk deel te nemen aan de Plusklas in Hoornaar, één dagdeel per week.
 
Muziekonderwijs
Ritmes herkennen, muziek maken, samen zingen. Muziek is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling! Wekelijks krijgen de kinderen daarom muziekles. 

Onze kracht
Naast onze ICT-faciliteiten, het Engels vanaf de onderbouw en het onderwijs voor meer- en minder begaafden, bieden wij:
  • Onderwijs vanuit de protestants-christelijke identiteit
  • Rust en structuur
  • Een veilige leer- en leefomgeving
  • Een goede zorgstructuur
  • Coöperatieve werkvormen
  • Deskundige leerkrachten

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8