Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij bijzondere omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden van familieleden, huwelijks- of ambtsjubilea en vervulling van godsdienstige plichten.

Verlof hiervoor kunt u aanvragen bij de directeur via het onderstaande aanvraagformulier.

Een verzoek om vakantieverlof, buiten de vastgestelde vakantieweken, wordt zelden toegestaan. Alleen als ouders via een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat het voor hen onmogelijk is tijdens alle overige vakantieweken weg te gaan is dit verlof mogelijk. Het moet dan daarnaast gaan om de enige vakantie die in dat cursusjaar genoten wordt. 
De verlofaanvraag hiervoor moet minimaal 6 weken van tevoren worden ingediend.

Het komt verder wel eens voor, dat ouders vóór een vakantie één of een halve dag eerder willen vertrekken. Wij gunnen het een ieder van harte, maar de leerplichtwet verbiedt ons om de vakantie om deze reden te verlengen.

De voorwaarden voor extra verlof kunt u hier vinden in de folder 'Wanneer is verlof gestaan?'

Download hier het formulier om extra verlof bij de directeur aan te vragen.

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8