Schoolvereniging en het bestuur

Onze school staat onder bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs 'Het Mosterdzaadje'.
De naam 'Het Mosterdzaadje' is afgeleid van de gelijkenis uit Mattheus 13:31-32 waarin Jezus spreekt over het kleinste van alle zaadjes dat uitgroeit tot de grootste onder alle planten.
In 1907 werd de vereniging opgericht met als doel het stichten van een christelijke (kleuter)school.

Het bestuur
Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur van genoemde vereniging. De leden van de vereniging kiezen de bestuursleden voor een periode van 3 jaar. Elk bestuurslid kan tweemaal herkozen worden.
Al jarenlang heeft de vereniging een bestuur bestaande uit zeven leden. Allen die de grondslag en de doelstelling van de vereniging onderschrijven, kunnen lid van de vereniging worden. 
Hier vindt u de statuten en het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de vereniging. De contributie van het lidmaatschap van de vereniging bedraagt momenteel minimaal € 10,00 per jaar. Naast het lidmaatschap is er ook de mogelijkheid om begunstiger van de vereniging te worden.
Jaarlijks omstreeks mei/juni wordt de ledenvergadering gehouden. Naast alle jaarstukken van het verenigingsgebeuren wordt ook het jaarverslag van de basisschool gepresenteerd. Bovendien worden op deze vergadering de bestuursleden gekozen.

Huidige bestuursleden
Voorzitter:
Dhr. M. Aalberts 
m.aalberts@cbsdewegwijzer.net 

Secretaris: 
Dhr. R. Dol
r.dol@cbsdewegwijzer.net

Penningmeester:
Dhr. G. Heuvelman
g.heuvelman@cbsdewegwijzer.net

Best. lid:
Mevr. C. van de Voorde
c.vdvoorde@cbsdewegwijzer.net

Best. Lid:
Dhr. D. Verspuij
d.verspuij@cbsdwegwijzer.net 

Best. Lid:
Dhr. L. Vonk
l.vonk@cbsdewegwijzer.net 

Best. Lid:
Dhr. W. Blom
w.blom@cbsdewegwijzer.net 

 

Kinderen zeggen...

"De nieuwe bouwhoek is heel leuk; we hebben een kasteel gemaakt"

Leerling groep 1/2

Kinderen zeggen...

"Het schoolplein is super groot geworden!"

Leerling groep 3/4

Kinderen zeggen...

"De Wegwijzer is een leuke en gezellige school; iedereen kent elkaar!"

Leerling groep 5/6

Kinderen zeggen...

"We hebben een heel groot multilokaal en een eigen bibliotheek met leuke en leerzame boeken!"

Leerling groep 7/8